Onderhoud en storingen

Uwverwarmingsbedrijf biedt naast het totale installatiepakket ook een service- & onderhoudsdienst.
Als het gaat om geavanceerde technieken zoals warmte- en koudeopslag of gebouwbeheersystemen.
Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om storingen of andere dringende zaken binnen een met u afgesproken tijd op te lossen.
Bij storingen kunt u direct ons storingsnummer bellen.
Wij hebben professionele, betrokken en enthousiaste mensen met een technisch hart die beschikking hebben over de modernste technieken om uw storing efficiënt en adequaat op te lossen.

Naast het oplossen van storingen en andere dringende zaken hebben wij ook een adviserende rol op het gebied van energie- en kostenbesparing.
Ook worden renovatiewerkzaamheden opgepakt zoals aanpassingen aan uw installatie na en tijdens een interne verbouwing.

Om van al deze voordelen gebruik te kunnen maken stellen wij graag in overleg een onderhoudscontract met u op.
Hierbij kennen wij verschillende contractvormen van een inspanningsverplichting, u belt wij komen, tot een prestatie contract waarbij uwverwarmingsbedrijf u volledig ontzorgt.